Grafik Tasarım Nedir?

Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir.

Garfik tasarımı kimler yapabilir?

Garafik atasarımı tasarım programlarına hakim olan ve yapılacak olan işi iyi analiz ederek ihtiyaca uygun düşünceyi tasarım haline getirebilen kişiler yapabilir. 

Afiş, Broşür, Banner, Logo, Kurumsal Kimlik çalışmalarını bir tabelacıdan yada matbaa firmasından istediğiniz hedef kitleye uygun tasarımlar alamazsınız. 

Dia Reklam Ajans'ı grafik tasarım alanında ihtiyaca uygun özgün tasarımlarla hedeflediğiniz kitlelere uygun tasarımlar alabilirsiniz.

 

Neler Yapıyoruz?

KARTVİZİT / BROŞÜR / EL İLANI / KATALOG / KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMASI  / AFİŞ / BILLBOARD TASARIM /